Tijdschriften

Horizon

“Horizon” is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door Fenier & Fabir (Federatie van Belgische Vereniging voor Nierinsufficiëntie vzw) . Het bevat interessante informatie en documentatie over nierlijden en behandeling en dit op maat van de nierpatiënt.

Via vzw Scharnier kan u een nieuw abonnement aanvragen of uw jaarabonnement vernieuwen, en dit tegen een heel democratische prijs dankzij de tegemoetkoming van vzw Scharnier :

  • nierpatiënten betalen € 11 (ipv 16 €)
  • anderen betalen € 16 €

Inschrijvingen voor dit tijdschrift kunnen wegens praktische redenen enkel gebeuren bij het begin van een werkjaar

Het abonnementsgeld kan u storten vóór 15 feb op het rekeningnummer BE54 8508 2142 5397

van vzw Scharnier met vermelding HORIZON

 

hieronder kan je enkele oudere exemplaren downloaden en inkijken