Welkom bij vzw Scharnier

Wij zijn een vereniging van en voor nierpatiënten, verbonden aan de kunstnierafdeling van het AZ Maria Middelares te Gent.

VZW Scharnier ontleent zijn naam aan enerzijds “nier” en anderzijds  “scharnier”. Het woord ‘nier’ omvat al onze nierpatiënten; dialysepatiënten en getransplanteerden. Het woord scharnier staat voor verbinding, schakel.

De dialyse op zich is een schakel tussen de nierpatiënt en zijn omgeving.

Dialyse is ook de schakel tussen nierpatiënten en transplantatie, hoop op nieuw leven.

De dialyseafdeling blijft voor patiënten de thuishaven waar men samen met de familie steeds terecht kan.

Als je nieren stilvallen staat heel de wereld plots op zijn kop. Van de ene op de andere dag word je nierpatiënt.                  

Je belandt aan de kunstnier of je kiest voor peritoneale dialyse.

Je wordt afhankelijk van apparatuur om te overleven. Je vrijheid in tijd en ruimte wordt sterk beknot.

Steeds weer word je geconfronteerd met je ziek zijn. Misschien kom je in aanmerking voor een donornier.

In stilte hoop je hier op, doch het kan lang duren…

Overtuigd worden dat dit alles wel zin heeft en geloven dat het leven terug kwaliteit krijgt, vraagt veel inzet .

Twaalf uur per week binnen de ruimte van een dialyseafdeling verblijven, is voor elke mens een uitdaging.

De dialyse-eenheid moet voor iedere patiënt een tweede thuis zijn waar men zowel met zijn psychische als fysische kommer terecht kan.

De menswaardige aspecten en de huiselijkheid van een dialysecentrum zijn dan ook van cruciaal belang.

Naast de medische aspecten is het geestelijk ondersteunen met sociale contacten en amusement essentieel in het welbevinden en rehabiliteren binnen onze maatschappij voor onze patiënten.

Vanuit de dialyseafdeling kwam dan ook de vraag van nierpatiënten om een vereniging op te richten.

Zo zag de vzw Scharnier het levenslicht in december 1999.