Wie zijn wij

Wij stellen u graag voor aan vzw Scharnier !

De vzw Scharnier ontleent zijn naam aan enerzijds “nier” en anderzijds “scharnier”.
      Het woord nier omvat al onze nierpatiënten : dialysepatiënten en getransplanteerden.
      Het woord scharnier staat voor verbinding, schakel.
     

      De dialyse op zich is een schakel tussen de nierpatiënt en zijn omgeving.
      Dialyse is ook de schakel tussen nierpatiënten en transplantatie, hoop op nieuw leven.
      De dialyseafdeling blijft voor patiënten de thuishaven waar men samen met de familie steeds terecht kan.
     

      De vzw Scharnier hoopt door het organiseren van allerhande activiteiten de samenhorigheid tussen nierpatiënten, familieleden en het dialyseteam te ondersteunen en hechter te maken.
      Zo worden er jaarlijks daguitstappen, patiëntenfeesten, weekends, buitenlandse reizen,…ingericht.

     Verjaardagen en jubilea worden extra in de verf gezet en een kleine attentie wordt tijdens de eindejaarsfeesten aangeboden.

     Onze droom is echter iedereen te laten genieten van onze activiteiten, ook zij die anders gehinderd worden door ziekte of een beperkt budget…

     Er worden dan ook regelmatig sponsoracties op touw gezet die het mogelijk maken al deze activiteiten tegen een budgetvriendelijke prijs aan te bieden.
     Mocht u interesse hebben om lid te worden van vzw Scharnier, neem dan gerust contact op met het
dialyseteam van uw afdeling.
 

foto van de vrijwilligers op een kippenfestijn